ŠTĚNĚCÍ ZÁKONY

Zákony o výběru vhodného štěněte

Hundfleischův zákon o přetvářce
Vyberete-li si z deseti štěňat to, které polehává v koutě košíku a tváří se přinejmenším tak moudře jako Lao´c, přestane být klidné a vyrovnané přesně ve chvíli, kdy s ním překročíte práh vašeho bytu.

Doplněk Hundfleischova zákona o přetvářce
Doporučí-li vám chovatel štěně s tím, že je to takový hodný ňouma, který by mouše neublížil, můžete vzít jed na to, že budete do konce psího života platit sousedům zakousnuté slepice.

Zákon přirozeného výběru
Pokud zbývá k odběru jediné štěně, věděli předchozí zájemci dobře, proč si právě tohle štěně nevybrali.

Briskův zákon o skotačení
Štěně, které si vás na první pohled získá svou hravostí a čilostí, bude po zbytek své existence ve vašem domě pouze tupě ležet na gauči a zoufalé házení gumovou kostí bude komentovat maximálně lehce ironickým pohledem.

Zákon o proměnlivosti ras
Pořizujete-li si štěně neurčitého původu a předešlý majitel se dušuje, že to bude malý pejsek, jen o málo větší než jezevčík, vyroste z něj monstrum o hodně větší než německá doga.

Zákon o proměnlivosti povah
Řekne-li majitel o štěněti, že z něj vyroste velký, statný a odvážný pes, rozený hlídač, růst štěněte se zastaví po třech měsících a děsit jej bude i stín, vrhaný palmou v rohu místnosti.

Breedův zákon o štěněčím charakteru
Vyberete-li si štěně podle vlastností, přisuzovaných určitému plemeni v atlasu psů či jené kynologické knize, vaše štěně bude mít vlastnosti přesně opačné.

Stockův doplněk Breedova zákona o štěněčím charakteru
Ze třech psích vlastností, které vás nejvíce přivádějí k šílenství, bude mít vaše štěně čtyři a více.


Zákony o štěněčí hygieně

Loužičkový zákon dr. Poola
Nenaučí-li se štěně nedělat loužičky na parádním koberci v obývacím pokoji během prvního týdne, nenaučí se to už nikdy.

Tiskový recyklační zákon
Noviny, které umístíte do koupelny proto,aby na ně štěňátko chodilo vykonávat velkou potřebu, zůstanou netknuté až do té doby, kdy k vám přijde význačná návštěva.

Časová posloupnost tiskového recyklačního zákona
1. Ve chvíli, kdy k vám přijde význačná , nebude v koupelně svítit světlo
2. Význačná návštěva zamíří z koupelny přímo do obývacího pokoje.
3. V okamžiku, kdy zjistíte skutečný rozsah katastrofy, přiběhne k vám štěně s radostně zdviženým ocáskem a bude se dožadovat pochvaly, jak skvěle se zhostilo dodržování osobní hygieny.

Strollův zákon o potlačování potřeb
Vezmete-li štěně na procházku, bude po celou dobu pobytu venku odmítat vykonat velkou potřebu.

Zákon exibiční
Štěně začne vykonávat velkou potřebu na místě, kde je v dané chvíli největší frekvence chodců.

Heapův zákon schválnosti
Štěně, které i po hodině venku neudělá bobek, udělá jej ve chvíli, kdy se ocitnete v bezprostřední blízkosti rohožky nejméně sympatického souseda.

Doplněk Heapova zákona
Nejméně sympatický soused otevře dveře přesně v okamžiku, kdy štěně dokončí svou velkou potřebu, ale stále ještě setrvává na rohožce.


Zákony štěněčích her

První relaxační zákon doc. Slumbera
Chcete-li si se štěnětem hrát, spí.

Druhý relaxační zákon doc. Slumbera
Chce-li si štěně hrát s vámi, spíte vy.

Zákon o vitalitě
Štěně je nejživější okolo třetí hodiny ráno, a je tím čipernější, čím dříve musíte vstávat do zaměstnání.

Whistlerovo upřesnění zákona o vitalitě
Rozhodnete-li se štěněti vyhovět a budete jej ve tři ráno nutit k veselé hře s pískacím zvířátkem, kousne vás. Spí a nechce být rušeno.

Hootův dodatek k Whistlerovu upřesnění
Okamžik poté, co vzdáte marný pokus štěně probudit a ulehnete k zaslouženému odpočinku, po deseti minutách spánku vás probudí pískání gumového zvířátka přímo u ucha.

Zákon příčiny a následku podle dr. Stumblera
Odhodíte-li hračku vztekle do kouta, ráno o ni zakopnete na nejneuvěřitelnějším místě.

Definice dr. Stumblerové
O štěně zakopnete na místě, které je přinejmenším stejně neuvěřitelné.

Slipperův deformační zákon
Štěně si nehraje s vaší bačkorou proto, že by nemělo k dispozici jiné hračky. Hraje si s vaší bačkorou proto, aby ji mohlo zničit.

Estetický zákon domácí obuvi
Štěně nezničí bočkory pouze tehdy, jsou-li tak hnusné, že byste je nikdy nevzali na nohy.

Teuerovo pravidlo o deformaci
Štěně bezpečně pozná, které boty jsou vaše nejoblíbenější nebo nejdražší. Oproti tomu si naprosto nevšímá bot, které jsou vám malé nebo zralé na vyhození.

Zákon ignorační
Štěně si nebude hrát s hračkami které mu pořídíte.

Teuerův doplněk ignoračního zákona
Čím dražší hračka, tím větší je štěněčí odpor k ní.

Zákon nepostradatelnosti
Štěně si bude hrát zásadně s tím, co považujete za nezbytné pro spokojený život.

Přímá konkretizace zákona nepostradatelnosti podle dr. Stublerové
Kromě bačkor, o kterých již byla řeč, to budou televizní a telefonní kabely, perský koberec, rodinné album obsahující fotografie, od nichž jste ztratili negativy, oblíbené knihy, které se nedají koupit v běžné síti knihkupectví, magnetofonové kazety a CD disky, které se nedají koupit v běžné síti prodejen z hudebními nosiči, suvenýry z dovolené, na kterou už nikdy nepojedete, medvídek, s nímž jste si nejraději hráli jako děti, pera značky Parker, krajkový ubrus, drahá kabelka z krokodýlí kůže, vaše nejlepší společenské šaty od renomovaného módního návrháře, šité na zakázku, šperky, zlato a bankovky o nominální hodnotě než 500 korun, případně ekvivalent v zahraniční měně, kreditní karty, záruční listy od veškerého vybavení domácnosti, daňové přiznání, rodný list, řidičský průkaz, občanský průkaz, cestovní pas, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom, lustrační osvědčení, diskety s prací na níž jste potili krev rok a více a od nichž nemáte jedinou další kopii, ústřižky zaplacených složenek, nezaplacené složenky, tiket loterie, na němž je minimálně třetí pořadí, vyhrávající losy a podobně.

Zákon míčových her
Štěně miluje hru s míčkem. První míček, který mu hodíte, rozbije okno nebo křišťálový lustr.

Tossův empirický poznatek o zákonu míčových her
Eliminujete-li z dosahu štěněte jakýkoli kulatý předmět, vytvoří si jej štěně z čehokoli, co je zrovna po ruce (tlapce), ať už je původní tvar zvoleného objektu jakýkoli. Na tvrdosti původního předmětu přitom nezáleží.

První dodatek paní Tossové
Pokud bojkotujete jeho snahu a míšek mu neházíte, hodí mu jej první návštěva, která překročí práh vašeho bytu.

Druhý dodatek paní Tossové
První, nejvýše druhý míček, který návštěva štěněti hodí, rozbije prosklenou vitrínu a všechno rozbitelné uvnitř.

Kalamitní zákon míčových her
V krajním případě je štěně schopno házet si míček samo.

Pravidlo akademika Warda
Katastrofy, způsobené tím, že si štěně hází i ten nejměkčí míček samo, jsou nesrovnatelně větší než ty, kterých byste mohli dosáhnout, kdybyste bez přestávky házeli golfovým míčkem v uzavřené místnosti tři až čtyři roky.

Zákon neslučitelnosti představ
Máte-li malé děti, bude si s nimi štěně hrát způsobem, který se vám nebude líbit.

Pravidlo předstírání
Chtějí-li si vaše děti hrát se štěnětem způsobem, který se mu nebude líbit, začne se štěně tvářit jako mrtvé.

Rada matky Whelpové
Pokud dětská hra překročí mez štěněčí trpělivosti, měly by se začít jako mrtvé tvářit děti.

Poučka pátera Meeka
Štěněčí trpělivost se rozhodně nedá srovnat s trpělivostí jeptišky řádu bosých karmelitánek.


Zákony štěněčího spánkového režimu

Lairův plíškový zákon
Pokud investujete nemalé peníze na zakoupení krásného psího pelíšku, štěně v něm nikdy nezamhouří oka. Čím dražší pelíšek pořídíte, tím odpornější a špinavější hadr si štěně vybere za podušku.

Doplnění Lairova plíškového zákona
Nenašli-li jste nikdy v bytě štěněčí bobek, jistě ho najdete v krásném psím pelíšku.

Druhé doplnění Lairova plíškového zákona
Štěně v krásném psím pelíšku nenajdete nikdy.

Zákon inflační
V momentě, kdy se rozhodnete pelíšek prodat, štěně jej znehodnotí do té míry, že si jej nikdo nevezme už ani zadarmo.

Lassiin návratový zákon
Štěně bude spát ve vaší posteli, Pokud jej ve stavu bdícím z postele vyrazíte, vrátí se do ní přesně vteřinu poté, co usnete.

Zákon sv. Valentýna
Nejeví-li štěně chuť spát ve vaší posteli, začne ji jevit v den, kdy si domů poprvé přivedete svého partnera.

Paramourův první dodatek k zákonu sv. Valentýna
Poté, co vymydlený a navoněný partner bude chtít ulehnout na vaše lože, bude na jeho půlce postele ležet štěně a jakékoli pokusy o odstranění bude provázet vrčením a zuřivým štěkotem.

Paramourův druhý dodatek k zákonu sv. Valenýna
Odstraní-li váš partner štěně z postele pomocí azbestových rukavic nebo hrubého násilím stáhne se uraženě do kouta. Výt začne přesně ve chvíli, kdy partner položí roztouženě ruku na vaše stehno.

Zákon Giacomma Casanovy
Štěně bude výt tak dlouho, dokud potrvá vaše erotické vzrušení.

Poolův zákon pomsty
Při příští návštěvě vašeho partnera najde partner na své půlce postele loužičku (v lepším případě).

První připomínka doc. Poolové
V horším případě bude mít štěně zrovna průjem.

Druhá připomínka doc. Poolové
V nejhorším případě najde partner na své půlce postele loužičku, štěněčí průjem i štěně.

Zákon o marné trpělivosti
Počkáte-li s milostnými hrátkami do chvíle, kdy štěně určitě spí, můžete si být jisti, že nespí.

Casanovův dodatek k zákonu o marné trpělivosti
Pokud náhodou spí, probudí se v okamžiku, kdy partner položí roztouženě ruku na vaše stehno a začne výt.


Zákony štěněčí výchovy

Shatterův zákon letící obuvi
Žádná bota, kterou po štěněti hodíte, nezasáhne štěně.

Glassův dovětek k Shatterovu zákonu
Bota mrštěná po štěněti zasáhne bezpečně pouze vaši oblíbenou vázičku ze starožitnictví nebo oblíbený hrneček po prababičce.

Glassovo pravidlo o dopadu letící obuvi
Žádná věc, zasažená botou, kterou jste mrštili po štěněti, se už nedá nikdy slepit.

Eckelhaftův zákon o zbytečném zákazu
Štěně ví, co znamená „fuj“, ale tváří se, jako že neví.

První důsledek aplikace zbytečného zákazu
Příkazem „fuj“ upozorníte štěně na věci, kterých by si jinak nevšimlo, čímž je prakticky odsoudíte k zániku.

Druhý důsledek aplikace zbytečného zákazu
Nepoužijete-li výraz „fuj“, všimne si štěně jiných, neméně důležitých, potřebných a cenných věcí, čímž je prakticky odsoudí k zániku.

Manipulační zákon
Štěně začne žalostně kňučet ve chvíli, kdy mu nasadíte obojek a snažíte se jej navigovat pomocí vodítka.

Zákon o nezachování hmotnosti
Štěně na vodítku váží mnohem víc, než štěně bez vodítka.

Leadův zákon praktického důsledku
Štěnětem na vodítku se manipuluje velmi obtížně.

Zákon pravděpodobnosti dr. Everové
Sejmete-li štěněti obojek na volném prostranství, s devětadevadesáti procentní pravděpodobností už jej nikdy neuvidíte.

Zákon jistoty dr. Everové
Uvidíte-li štěně poté, co mu na veřejném prostranství sejmete obojek, bude přinejmenším plné blech.

Fleův cizopasnický zákon
Psí blech na člověka jdou.

Poučka ing. Wrecka
Použít pro boj proti blechám jakýkoli chemický přípravek je naprosto neúčinné. Jediný skutečně účinný způsob jejich likvidace je mechanický.

Vysvětlivka k poučce ing. Wrecka
Ano, to opravdu znamená, že je musíte po jedné chytat a drtit mezi prsty.

Zákon o aplikaci moderní chemie
U štěněte zabere proti blechám jakýkoli chemický přípravek. Mechanická likvidace se vztahuje pouze na blechy, které se zabydlely na vás.


Štěněčí zákony stravovací

Zákon segregační
Štěně bude jíst cokoli, kromě drahého speciálního krmení pro štěňata ve chvíli, kdy ho koupíte karton.

Fuetternův zákon vzdoru
V den, kdy celý karton s plechovkami speciálního a drahého krmení vyhodíte do popelnice, začne štěně odmítat potravu.

Zákon pokusu a omylu
Zkusmo zakoupíte jednu plechovku toho nejdražšího speciálního krmení pro štěňata. Štěně se přežere tak, že mu bude tři dny špatně.

Zákon pomíjivosti jídelních preferencí
Jeho náklonnost k této značce štěněčího žrádla skončí ve chvíli, kdy plechovkami zaplníte lednici, spíž i sklep.

Zákon doc. Hungera
Štěně nikdy nebude jíst to, co mu nechutná a nelze ho k tomu donutit ani nucenou hladovkou dokáže štěně jíst věci, vyjmenované v seznamu oblíbených hraček, čímž vás donutí předložit mu k jídlu věci, které mu chutnají.

Dovětek k Hungerově zákonu
Nemyslete si, že dokážete vzdorovat snědenému technickému průkazu vašeho motorového vozidla.

Rothschildův gurmánský zákon
Štěněti většinou chutnají věci, které obvykle nekupujete ani pro sebe, protože byste se tím brzy finančně zruinovali.

Asketický zákon
Štěně, které jí pouze vepřovou šunku, je velice skromné.

Axiom MVDr. Fressena
Má-li štěně lékařem předepsanou dietu, zemřelo by raději hlady, než by se jí třeba jen špičkou čenichu dotklo.

Doplnění Fressenova axiomu
Pokud vám zvěrolékař vyjmenuje pokrmy, které štěně v zájmu vlastního zdraví nemá požívat, bude se štěně právě těchto poživatin dožadovat nejvehementněji.


PSÍ ZÁKONY


Zákony o verbálním i neverbálním projevu psa ponechaného o samotě v uzavřené místnosti

Howlův zákon přímé úměry
Pes, ponechaný o samotě v uzavřené místnosti, vyje tím hlasitěji, čím více sousedů je v dané chvíli na doslech.

Výjimky z Howlova zákona
Není-li na doslech žádný soused, pes ponechaný o samotě v uzavřené místnosti - spí
- ničí věci, jejichž demolice není spojena s vyluzováním hlasitých zvuků.

Zákon intenzity vytí podle dr. Deafa
Pes, ponechaný o samotě v uzavřené místnosti vyje nejhlasitěji tehdy, když se váš soused vrací z noční služby a touží po zaslouženém spánku.

Deafův zákon poměru sil
Intenzita vytí psa ponechaného samotě v uzavřené místnosti je tím větší, čím větší vzrůst a muskulatura vašeho souseda, pracujícího na směny.

Zákon stupňování agresivity
Pes ruší ze spánku pouze ty sousedy, kteří jsou schopni a ochotní pustit se s vámi do fyzické potyčky.

Frištěnského zákon
Je-li váš soused mistrem republiky v řeckořímském zápase, vyje pes až do naprostého ohraptění.

Zákon nepravděpodobnosti
Fyzickou potyčku, vyvolanou sousedem, který po návratu z noční služby pět a více hodin poslouchal srdceryvné vytí vašeho psa, nemáte nikdy šanci vyhrát.

Weakův dodatek
Nejspíše neuhrajete ani remízu.

Zákon nevyrovnanosti sil
Při fyzické potyčce s nevyspalým sousedem vás pes nikdy nebude bránit. Pravděpodobnější je, že se pes přidá na stranu souseda.

Smoothův zákon úlisnosti
V případě přímé konfrontace mezi vámi, sousedem a vaším psem se pes chová tak mile a přátelsky, až soused nabude dojmu, že jste celou tu dobu vyli vy.

Howlovy sousedské varianty
Vytí psa, ponechaného o samotě v uzavřené místnosti, má několik základních odstínů:
- Máte-li za nejbližšího souseda milovníka zvířat, vyje pes tak, aby v něm vzbudil dojem, že do psa bušíte jako hluchý do vrat. (Tzv. „bolestné vytí“.)
- Máte-li za nejbližšího souseda nevrlého misantropa, vyje pes tak, aby v něm zbudil dojem, že jste jej k tomuto počínání navedli. (Tzv. „ironické vytí“.)
- Máte-li za nejbližšího souseda člena ruské, čečenské či jakékoli jiné mafie, vyje pes tak, jakoby věděl všechno o výpalném a mrtvolách zatavených do betonu a chtěl svým vytím přivolat policii. (Tzv. „konspirativní vytí“.)
- Máte-li za nejbližšího souseda aktivního hudebníka, vyje pes tak, aby soused jednak vůbec neslyšel svou hru na hudební nástroj a za druhé se mohl právem domnívat, že jeho hra uráží psovo estetické cítění. (Tzv. „kritické vytí“.)
- Máte-li za souseda kohokoli jiného, vyje pes tak, aby byl soused rušen u všech činností, k nimž potřebuje klid nebo soustředění, případně obojí. (Tzv. „destrukční vytí“.)

Praktické důsledky Howlových variant
Reakce sousedů na vytí vašeho psa jsou následující:
- Milovník zvířat na vás sepíše udání adresované ochráncům zvěře a kopii odešle Martě Kubišové, která vás veřejně zostudí na televizní obrazovce.
- Misantrop na vás sepíše udání na bytový úřad nebo majiteli domu. Čím nepříjemnější je majitel domu, tím více vašich prohřešků bude udání obsahovat.
- Mafián vám nejprve rozstřílí botník, poté dveře a nakonec členy vaší rodiny – s výjimkou psa.
- Hudebník vám v přímé konfrontaci vypíchne smyčcem oko. Nemá-li jeho nástroj smyčec, omlátí vám jej o hlavu celý.
- Všichni ostatní sousedé vás budou po zbytek života nenávidět a budou na vaší rohožce schválně zanechávat rozličný neřád. Pochopitelně vás také přestanou zdravit a všechno, co se v domě stane nepatřičného, svedou na vás, včetně oplzlých obrázků nastříkaných sprejem na čerstvě omítnutou zeď.

Guthův zákon vlídnosti
Nikdo z nich ovšem ani v nejmenším nezanevře na vašeho psa.

Zákon soucítění
Váš pes je v očích sousedů chudáček, který musí žít s takovým pitomce, jako jste vy.

Zákon destrukční
Nemáte-li sousedy, bude pes, ponechaný o samotě v uzavřené místnosti systematicky demolovat zařízení bytu.

Drainův časový zákon
Škody, způsobené psem ponechaným o samotě, nikdy nezjistíte hned poté, co vznikly.

Aktuální připomínka dr. Loota
Např. poškození videorekordéru psem zjistíte ve chvíli, kdy si chcete nahrát program, který jde v poslední repríze a na další vysílání již nemá televizní stanice práva.


Zákony o verbálních i neverbálních projevech psa ponechaného o samotě na volném prostranství

Gartenova poučka
Pokud se domníváte, že současným vlastnictví zahrady a psa se z vás automaticky stává bezproblémový chovatel, jste na omylu.

Fortův akční zákon
Rozhodnete-li se, že pes bude po dobu vaší nepřítomnosti výhradně na zahradě, musíte opevnit všechny přístupové cesty do domu.

Doplněk Fortova akčního zákona
Nezapomínejte na okna - i malý pes umí vyskočit hodně vysoko.

Fortova okenní zásada
V krajním případě dodede pes proskočit sklem. Doporučuji proto opatřit okna okenicemi z kovu.

Konstatování paní Fortové
Do dřevěných okenic dokáže pes kousat i ve výskoku.

Resumé akademika Blocka o jediném účinném způsobu, jak zabránit psovi v tom, aby se přiblížil k vašemu domu
Relativně nejspolehlivější způsob, jak zamezit psovi v tom, aby se přiblížil k domu, je vodní příkop o šířce deset a více metrů a přibližně stejné hloubce.

Blockův první vodní zákon
Voda v ochranném vodním příkopu nesmí být zamrzlá – v takovém případě se ochranná funkce příkopu zcela míjí účinkem.

Blockův druhý vodní zákon
Voda v ochranném vodním příkopu by měla být permanentně na bodu varu, tj. sto stupňů Celsia.

Zákon o přirozeném nepříteli
Nemůžete-li udržovat vodu ve vodním příkopu neustále na bodu varu, jako náhradní variantu lze použít hejno piraní minimálně o sto jedincích.

Zákon výstražný
Nemáte-li dostatek vody, vybavte dno příkopu betonem, v němž budou v rozestupu pěti centimetrů zabetonovány ocelové hroty velké asi půldruhého metru.

Blockův zákon totální blokády
Životnost psa na zahradě, která je od domu oddělena jakoukoli výše uvedenou formou ochranného příkopu je maximálně tři dny. Příkop ovšem zamezí v přístupu k domu i všem ostatním psům, kteří nejsou vaším vlastnictvím.

Zákon slepé uličky
Zásadním a zatím nedořešeným problémem zůstává, jak dosáhnout toho, abyste se k domu dostali vy. Vědecký tým, pracující na tomto problému dospěl pouze k těmto variantám:
- Na střeše musíte zbudovat letiště a dopravovat se jak z domu, tak do domu vrtulníkem.
- Na střeše musíte zbudovat lanovou dráhu.

Dovětek k Blockovu resumé
Z toho vyplývá, že ochranný vodní příkop, zabraňující psovi v přístupu k domu je sice stoprocentně účinný, leč pro praktické použití naprosto nevhodný.


Zákony psí boudy

Fixační zákon
Chcete-li, aby pes zůstával po dobu vaší nepřítomnosti v boudě, musí být uvázán na řetěz.

Stringovo pravidlo
Řetěz musí být z tak pevného kovu, aby byl odolný vůči fyzické síle psa.

Klasule doc. Spaceyho
Kov, který by byl stoprocentně odolný vůči fyzické síle jakéhokoli psa má k dispozici pouze NASA.

První zákon kosmické technologie
NASA nepořádá pravidelné výprodeje nadbytečných zásob.

Druhý zákon kosmické technologie
NASA nepůjčuje, ať prosíte sebevíc.

Stringův zákon odolnosti
Odolá-li řetěz proti přetržení, neodolá obojek, k němuž je řetěz připevněn.

Zákon fyziologické změny
V případě nutnosti se dokáže objem psího krku a hlavy zmenšit až na polovinu.

Důsledek zákona fyziologické změny
Pes, jehož krk a hlava jsou zmenšeny na polovinu, se z obojku hravě vyvlékne.

Zákon omezené životnosti
Přiškrtíte-li psovi obojek tak, aby se z něj nemohl vyvléknout, pes se udusí.

Chokeův zákon věčnosti
Udušený pes setrvá na řetězu tak dlouho, jak si jen budete přát.

Nevýhoda Chokeova zákona
Problém je v tom, že udusit psa lze pouze trvale.

Zákon domácího kutila
Zhotovíte-li psí boudu ve chvíli, kdy jste přesvědčen o tom, že růst psa je definitivně ukončen, bude pes muset podstoupit hormonální léčbu a jeho výška v kohoutku se změní o dvacet a více centimetrů.

Zákon o neodvratitelnosti katastrofy
Nebude-li váš pes potřebovat hormonální léčbu, vybuchne ve vašem okolí jaderná elektrárna, do spodní vody unikne radioaktivní odpad z chemičky nebo vám nad domem přeletí létající talíř.

Růstový zákon
Všechny tyto katastrofy změní rozměry vašeho psa až několikanásobně.

Shackovo konstatování
Bouda, do níž se pes nevejde, je k ničemu.

Zákon zbytečné snahy Zhotovíte-li dostatečně velkou boudu, jejíž rozměry budou počítat i s výše jmenovanými katastrofami, tzn. Spíše kůlnu na nářadí, psovi se bouda nebude líbit a bude zarytě odmítat do ní vstoupit.

Blokační zákon
Nacpete-li psa do boudy násilím, setrvá uvnitř pouze tak dlouho, jak dlouho budete blokovat vchod.

Welderův zákon nedobrovolnosti
Jediný způsob, jak dosáhnout toho, aby pes v boudě setrval je zaletovat čelní stěnu boudy.

Welderovo pravidlo
Taková bouda ovšem musí být zhotovena z kovu.

Zákon duality
Najdete-li psa v boudě, znamená to, že zároveň se psem je v boudě předmět, který má pro vás velkou důležitost a k němuž má pes přísně zapovězený přístup.
Logické vyústění zákona duality
V tomto případě psa z boudy nedostanete ven.

Rada prof. Shakea
Můžete zkusit vyzvednout boudu do výšky, otočit ji vstupním otvorem k zemi a třást s ní, dokud pes nevypadne.

Druhá rada prof. Shakea
Spíše než pes ovšem vypadne předmět v boudě ukrývaný, který se po dopadu na zem okamžitě zdeformuje a nebude již nikdy použitelný.

Zákon objemový
Nemůžete-li ve své domácnosti najít cokoli, co se vejde do psí boudy, najdete to ve psí boudě.

Výjimka z objemového zákona
Vzácně se může stát, že ve psí boudě najdete i předměty, které se do ní nevejdou.

Zákon objemové variability
Nenajdete-li v boudě takové předměty, najdete tam alespoň jejich části.

Deformační zákon
Věci, které pes odvleče do boudy, změní tvar takřka okamžitě poté, co se v boudě ocitnou.

Spoilovo rozšíření deformačního zákona
Zpětně už to nefunguje.


Zákony o společenském postavení psa ve vaší domácnosti

Diktátorský zákon
Pes není členem vaší rodiny. Pes je jejím neomezeným vůdcem.

Zákon nadřazenosti ras
Na všechny ostatní členy rodiny pohlíží pes jako na pouhé řadové členy smečky, sloužící k tomu, aby psovi zabezpečovali pohodlný a bezstarostný život.

Zákon správné volby
Hledáte-li vhodné a výstižné jméno pro svého psa, zapomeňte na všechny ty mazlivé nesmysly jako Míša, Pajda nebo Kulíšek. Každý pes by se rozhodně měl jmenovat Stalin, Polpot nebo Pinochet.

Zákon vetování
Ve vaší domácnosti se neodehraje nikdy nic, s čím by pes nesouhlasil.

Zákon bilanční
Pokusíte-li se udělat cokoli, s čím pes nesouhlasí, záhy poznáte, proč by se měl jmenovat Polpot.

Mediální zákon
V obývacím pokoji pes obsadí jediné křeslo, z nějž je dobře vidět na televizi.

Zákon o střetu zájmů
Posunete-li jiné křeslo přes křeslo okupované psem, donutí vás pes agresivním štěkotem přesunout jej zpět na původní místo. Neviděl by přes vás na televizi.

Zákon nuceného souhlasu
Nezajímá-li vašeho psa televizní program, nevidí jediný rozumný důvod, proč by měl zajímat vás.

Zákon o působení přírodních sil
Máte-li kdekoli v bytě patogenní zóny, které na vás negativně působí, uzpůsobí pes zařízení domácnosti tak, abyste nemohli sedět či ležet nikde jinde, než právě na nich.

Zákon rozměrnosti
Čím většího psa máte, tím menší místo na spaní pro vás zůstane v ložnici.

Zákon vytěsnění
I malý pes dokáže ve vaší posteli zaujmout takovou polohu, aby pro vás nezbylo prakticky žádné místo.

Zákon předběžného opatření
Dříve než si pořídíte psa, je dobré zakoupit si spartakiádní lehátko.

Tellerův zákon nerovnoprávnosti
To, že s vámi pes nechce jíst u stolu, znamená, že toho nejste hodni.

Zákon hloubkové kontroly
Pes, který s vámi chce jíst u stolu, pouze kontroluje, zda nejíte něco lepšího, než předkládáte jemu.

Zákon totalitní
Pes trpí fixní ideou, že pouze on přesně ví, co je pro vás dobré.

Idleův zákon priorit
Podle psa je pro vás dobré vše, z čeho mu plynou výhody.

Zákon nucené správy
Pro psa nikdy nebudete víc než správce jeho majetku.

Zákon o střetu zájmů
Váš a psův názor na to, co je jeho majetkem, se diametrálně liší.

Zákon o nedorozumění mezi dvěma druhy
Vodítko, obojek, pískací hračku a umělou kost považujete za psí majetek vy.

Vlastnický zákon
Pes považuje za svůj majetek všechny předměty kromě vodítka, obojku, pískací hračky a umělé kosti.

Holderův dodatek k vlastnickému zákonu
Což neznamená, že si s těmito předměty můžete dělat, co chcete.


Venčící zákony

Walkerův nátlakový zákon
Pes chce chodit na procházku zásadně tehdy, kdy se to naprosto nehodí vám.

Zákon změny denního režimu
Nejvhodnější dobou pro venčení psa je pro něj druhá až pátá hodina ranní, pokud v tu dobu spíte.

Zákon nočního bdění
Jste-li přes noc vzhůru, je pro psa nejvhodnější dobou pro venčení hodina, připadající na chvíli, kdy upadáte do hlubokého spánku.

Úzus prof. Cresta
Hluboký spánek je pro vaše zdraví a duševní pohodu zcela nezbytný.

Telekomunikační pravidlo
Během vaší bdělosti bude pes vyžadovat vycházku pouze tehdy, kdy čekáte na důležitý telefon.

Zákon mobility
Mobilní telefon nic neřeší. Pes touží jít na vycházku tam, kde nemá žádný mobilní telefon signál.

Bellův komentář k zákonu mobility
Pes bezpečně pozná, kde nemá žádný mobilní telefon signál.

Zákon přežití
Nečekáte-li žádný důležitý telefon, bude pes vyžadovat vycházku ve chvíli, kdy zasednete k důležité práci, na jejíž dokončení máte velmi, velmi málo času a na jejímž úspěšném splnění závisí vaše kariéra, případně život některého z členů vaší rodiny.

Zákon neshody v myšlení
Pod pojmem „pěkná procházka“ si váš pes představuje něco zcela jiného než vy.

Freemanův dodatek
Především k pěkné procházce podle psí představy rozhodně nepatří vodítko.

Blindův zákon
Jediný pes, který se na vycházce chová zcela disciplinovaně, je pes slepecký.

Zákon absolutní poslušnosti
Chcete-li se zcela spolehlivě a jednou provždy vyvarovat všech komplikací, spojených s pobytem psa na volném prostranství, musíte vypít sklenku dřevitého lihu.

Poznámka ing. Brailla
Ale nestojí to za to…

Zákon zamezení jistých rizik
Poměrně bezpečné je jít se psem na procházku do míst, kde se nevyskytují žádní jiní psi.

Vlastivědný zákon doc. Northa
Nejbližší místo od vašeho domu, kde se nevyskytují žádní jiní psi, jsou chmurné ledové pláně Antarktidy.

Výjimka doc. Northa
Nebereme-li ovšem v úvahu polární expedice se saněmi se psím spřežením.

Upřesnění zákona doc. Northa
Bereme-li v úvahu polární expedice se saněmi se psím spřežením, pak je nejbližším místem od vašeho domu, kde se nevyskytují žádní jiní psi, jícen kterékoli činné sopky.

Northův zákon nepravděpodobnosti
Pravděpodobnost, že někdy budete venčit svého psa na chmurných ledový pláních Antarktidy či u jícnu kterékoli činné sopky je mnohem menší než pravděpodobnost, že vyhrajete Jackpot Sportky.

Vyjádření ministerstva dopravy a spojů
Především ani do Antarktidy, ani k sopečným jícnům nejezdí pravidelná autobusová linka.

Shelterův zákon jistých rizik
Všechna ostatní místa pro procházku se psem bezpečná nejsou.

Bellův zákon o šíření zvuku
Pes, kterému odepnete vodítko, okamžitě ohluchne.

První dodatek k Bellovu zákonu
Jako protiváha se všechny ostatní zvuky slyšené psem zesílí. Zejména štěkot jiného psa, vzdáleného i kilometr a více, slyší pes zcela zřetelně.
Časové omezení Bellova zákona
Ztráta sluchu je dočasná – sluch se psovi vrátí, jakmile vyhládne nebo utrpí mnohačetná zranění v souboji s jiným psem.

Akční zákon
Pes utrpí zranění v souboji s jiným psem při nadpoloviční většině procházek.

Fressenův pohybový zákon
Pes vyhládne – dříve či později – na každé procházce.

Zákon povinného zabezpečení
Na procházku se psem je dobré odcházet s tlumokem naditým převážně masitou stravou.

Zákon zneužití cizí pomoci
Tato potrava je určena výhradně pro vašeho psa. Kdyby nebyl pohodlný, nesl by si ji raději sám.

Porterův dodatek
Každý pes je pohodlný a proto tlumok s masem musíte nosit vy.

Zákon spolehlivé pasti
Nemůžete-li se dovolat vašeho psa, otevřete tlumok, vyjměte z něj kus potravy a přivoňte k němu. Pes se objeví zhruba za 0,0001 vteřiny.

Zákon nutné obrany majetku
Pes se neobjeví ani tak proto, že by zmíral hlady, nýbrž proto, aby vám zabránil v další manipulaci s potravou.


Zákony o následcích volného vypuštění psa

Lureův zákon trojice
Pes vypuštěný volně do prostoru může směřovat ke třem cílům:
- k jinému psu nebo častěji feně
- pohozené poživatině
- něčemu hnusnému a smradlavému, v čem se vzápětí vyválí

Dodatek kpt. Powerse
Zcela bezproblémová není ani jedna z výše uvedených variant.

Zákon nutného boje
Narazí-li váš pes na jiného psa, popere se s ním.

Zákon ekonomického důsledku
Veterinář neošetří ani vašeho pokousaného psa, ani psa, kterého váš pes pokousal, zadarmo.

Zákon dr. Watsona
Pokouše-li váš pes jiného psa, majitel jiného psa si vás vždycky najde.

První dodatek Watsonova zákona
Majitel pokousaného psa má nad vámi vždy fyzickou nebo společenskou převahu.

Druhý dodatek Watsonova zákona
Psy patřící bezbranným penzistům váš pes nechává bez povšimnutí.

Axiom klubu seniorů
Psi, patřící bezbranným penzistům, vašeho psa bez povšimnutí nenechají.

Zákon o proměně sil
Bezbranný penzista vám účet od veterináře neproplatí. Budete-li po něm proplacení účtu vyžadovat, přestane být bezbranný a v nejlepším možném případě vás přetáhne francouzskou holí.

McCarthyho zákon prokazatelné viny
Váš pes si VŽDYCKY začal, i když má náhubek je mu patnáct let a poslední tři roky dostává jen tekutou stravu.

Zákon kompatibility pohlaví
Narazí-li váš pes na fenu, fena zrovna hárá.

Mastersův doplněk
Narazí-li vás pes na hárající fenu, jde o čistokrevnou šampiónku s bezchybným rodokmenem, nositelku mnoha ocenění ze zahraničních soutěží.

Zákon konspirační
Majitel feny, kterou váš pes zprznil, si vás vždycky najde.

Zákon nečekaného nálezu
Štěňata, pocházející z milostného vzplanutí vašeho psa a feny šampiónky najdete jednoho krásného dne v krabici přede dveřmi.

Zákon absolutního maxima
Z milostného setkání vašeho psa s fenou šampiónkou vzejde největší možný počet štěňat, které nikdo nebude chtít ani zadarmo.

Fosterův povzdech
Maximální možný počet může být někdy i dvacet.

Zákon dědičného hříchu
Štěňata zrozená díky této mezalianci budou extrémně velká, extrémně žravá a extrémně nevzhledná.

Poznámka dr. Butchera
Ale stejně v sobě nikdy nenajdete dost sil je utratit…

Konzumační zákon
Narazí-li váš pes na pohozenou poživatinu, okamžitě ji zkonzumuje.

Zákon konzumační absurdity
To, co může být pro vašeho psa poživatinou by mnohdy nejedli ani vězni v Gulagu.

Konzumační zákon schválnosti
Pes, jemuž se udělalo nevolno po konzumaci pohozené poživatiny, zvrací vždy až po vstupu do bytu.

Zákon fekálního vozu
Narazí-li váš pes na něco hnusného a smradlavého, vzápětí se v tom vyváli.

Foulova fekální trojice
Psi se nejčastěji válí - ve výkalech
- v hnoji
- v rozkládajícím se těle jiných živočichů

Zákon dr. Stinka
Všechno v čem se pes vyválí, se z jeho srsti odstraňuje velmi těžko a z puchu, který odstraňování provází, se vám udělá vždycky špatně.

Zákon pachové úměry
Čím větší je vaše averze k určitému druhu zápachu, tím pravděpodobnější je, že si v něm bude váš pes libovat.


Zákony psí látkové výměny

Urinální zákon
Pes vždy močí na auto souseda, který se právě dívá z okna.

Fowlerův dodatek k urinálnímu zákonu
Nedívá-li se z okna, sedí pravděpodobně v autě.

Zákon přitažlivosti kulturních památek
Pes s oblibou močí na významné budovy, je-li v dohledu správce nebo příslušník městské policie.

Zákon o nutné přítomnosti davu
Pes močí pouze tehdy, je-li viděn alespoň pěti lidmi, z nichž minimálně tři musí být nepřátelé zvířat.

Ownerův zákon o nemovitostech
Z řady domů si pes vybere k pomočení ten, před nímž stojí jeho majitel.

Zákon veřejné správy
Na domy patřící státu pes močí jen tehdy, je-li nastuzen.

Zákon veřejné výstavky
Velkou potřebu vykonává pes zásadně tam, kde je viděn minimálně deseti lidmi, z nichž nejméně osm musí být nepřátelé zvířat.

Spillův zákon nutného opominutí
Vezmete-li si sebou noviny nebo igelitový sáček na zlikvidování psího exkrementu z veřejných prostor, ztratíte je dříve, než pes podřepne.

Zákon úklidu veřejných prostranství
Vykoná-li váš pes velkou potřebu, v okruhu nejméně jednoho kilometru nebudou žádné pohozené noviny ani igelitové sáčky.

Zákon narůstání bobku
Psí exkrement je tím větší, čím více lidí je v bezprostředním okolí.

Weakův zákon řídkého případu
Má-li pes průjem, vykonává velkou potřebu zásadně na místech jako je parkoviště, vstup do metra, vchod do supermarketu nebo zastávka hromadné dopravy.

Zákon skautingu
V přírodě vykonává pes velkou potřebu pouze tehdy, narazí-li na obydlenou chatu nebo stan.

Zákon variability
Nemá-li v okruhu minimálně jednoho kilometru chatu nebo stan nikdo jiný kromě vás, pes vykonává velkou potřebu do potůčku nebo studánky s čistou pramenitou vodou, kterou pijete i vy.

Zákon vodního zdroje
Psí exkrementy v potůčku nebo studánce objevíte až poté, co se napijete. Nemáte-li žízeň, pes necítí potřebu.

Zákon o podřepnutí pražského psa
Na Staroměstském náměstí vykoná pes velkou potřebu přímo na místě, kde je v dlažbě vyznačen poledník.

Zákon o podřepnutí mimopražského psa
Kdekoli mimo Prahu vykoná pes velkou potřebu na místě, kde je v dlažbě vyznačeno cokoli jiného.


Zákony psího jídelníčku

Rovnostářský stravovací zákon
Pes nebude ochoten jíst nic, co byste nebyli ochotni jíst vy.

Zákon potravní nedůvěry
Psí konzervy si pes oblíbí jen tehdy, uvidí-li vás ochutnat.

Strangeův potravní zákon
Od cizích lidí si pes vezme cokoli, co by doma nepožil ani za použití brutálního násilí nebo nucené hladovky.

Pravidlo nejednoty názoru
Je prakticky nemožné donutit psa, aby jedl jen to, co mu předložíte vy.

Pestův zákon sebezáchovy
Pes si nevezme od cizího člověka pouze takové jídlo, které je otrávené.

Dragův dodatek k Pestovu zákonu
Požije-li pes otrávené jídlo, činí tak pouze proto, a vy vás vytrhnul ze stereotypu a dopřál vám trochu toho dobrodružství.

Dragův zákon účinného rozrušení
Pes považuje za nejúčinnější vytržení ze stereotypu bušení na okna veterináře v půl čtvrté ráno.

Zákon zdravotního dohledu
Nahlíží-li pes do vašeho talíře, činí tak proto, aby zkontroloval váš stravovací režim.

Zelený zákon dr. Greena
S vaším stravovacím režimem pes souhlasí pouze tehdy, jste-li vegetariáni.

Zákon absolutní agrese
Pes považuje každé jídlo, které konzumujete v jeho přítomnosti, za osobní útok.

Zákon absolutního dotčení
Psa hluboce uráží, vidí-li vás jíst cokoli kromě suchého chleba.

Zákon absolutní nedůvěry
Pes loudí i tehdy, jíte-li suchý chleba. Pokud mu dáte ke chlebu přičichnout, znechuceně se odvrátí, ale loudí nadále.

Breadův iluzionistický zákon
Pes vám nikdy neuvěří, že jíte pouze suchý chléb. V jeho představách si jej umíte během cesty k ústům nepozorovaně ochutit vepřovým sádlem nebo šunkou.

Zákon totálního zamezení
Zabránit psovi v tom, aby s dychtivým pohledem v očích usedl k vašim nohám během snídaně, oběda, večeře či svačiny je možné jen tehdy, dáte-li mu předtím přičichnout k éteru, omráčíte-li ho baseballovou pálkou nebo odvezete-li jej na odlehlé místo v lese, kde ho pomocí nejsilnějšího řetězu zafixujete u mohutného stromu.

Hungrichův zákon ustavičnosti
Pes má hlad ustavičně, i tehdy, když zrovna spí.

Zákon negace sytosti
Pes se spíše užere k smrti, než aby připustil, že má dost.

Zákon obsedantního bludu
Pes má neustále dojem, že vy se nechutně přejídáte, zatímco on hladoví.

Zákon absolutního nepoměru
I ten nejmenší pes dokáže sníst během dne takové množství jídla, ze kterého by mohlo žít deset chudých afrických dětí celý měsíc.

Zákon elasticity
Žaludek psa je schopen zvětšit se až do té míry, že jeho objem několikanásobně převýší objem celého psa.

Doznání profesora Pavlova
Pes sliní i tehdy, kdy na potravu pouze intenzivně myslí. Což je prakticky pořád.

Skeptikův zákon o psí fyziognomii
Pes je vlastně jen žaludek na čtyřech nohách pokrytý srstí.


Zákony veterinárního lékařství

Zákon absolutní zášti
Existuje-li na světě něco, co váš pes opravdu nenávidí, je to zvěrolékař.

Dismayova křivka
Strach z veterináře roste úměrně s velikostí psa.

Zákon maximálního ústupku
Aby se pes mohl vyhnout návštěvě u zvěrolékaře, je dokonce ochoten krátkodobě snížit objem své stravy až o jednu třetinu.

Zákon špionážní
Pes pozná zvěrolékaře i tehdy, nemá-li na sobě bílý plášť.

Zákon globální odplaty
Pes se za křivdy, spáchané na něm zvěrolékařem, mstí všem ostatním zvěrolékařům na celém světě.

Bareův zákon detekce
Pes je schopen identifikovat zvěrolékaře i mezi návštěvníky nudistické pláže.

Zákon naprosté pravděpodobnosti
Setká-li se pes na