Standard

Standard plemene Irský vlkodav

Standard F.C.I. číslo
160/10.2

Název plemene
Irský vlkodav

Originální název plemene
Irish Wolfhound

Země původu
Irsko

Patronát
FCI

Klasifikace F.C.I.
Skupina 10 - chrti.
Sekce 1 - hrubosrstí chrti.
Bez zkoušky z výkonu.

Celkový vzhled
Mohutný pes. Jeho zjev je harmonickým vyjádřením síly při zachování symetričnosti těla, elegance a pružnosti pohybů. Neměl by být těžký ani masivní jako doga, avšak měl by být větší než deerhaund, kterému se svým typem podobá. Svou velikostí a majestátním chováním je pozoruhodný. Je velmi osvalený, silný, a přesto elegantně stavěný, s lehkým a aktivním pohybem. Hlava a krk jsou neseny vysoko, ocas je na konci lehce ohnutý vzhůru.

Velikost, proporce, substance
Minimální velikost a hmotnost u psa by měla být 79 cm, a 54,5 kg, u fen je minimální výška 71 cm a hmotnost 40,5 kg. Všechna zvířata pod tyto hodnoty jsou vyloučena ze soutěže

Hlava
Dlouhá, přiměřeně štíhlá, k nosu se zužuje. Mozkovna nepříliš široká. Lebka je nepříliš široká, čelní stop naznačen.

Oči
Tmavé, příliš světlé jsou vylučující vadou.

Uši
Malé, složené a nesené jako u grehounda.

Morda
Dlouhá a mírně zašpičatělá.

Nos
Čenich černý, hnědý je vadou.

Zuby
Čelisti dlouhé, silné. Skus je ideální nůžkový, kleště jsou povoleny.

Krk
Poměrně dlouhý, velmi silný a svalnatý, dobře klenutý, bez volné kůže na hrdle a laloku.

Hrudník
Velmi hluboký, široký hrudní koš. Břicho dobře vtažené.

Hřbet
Hřbet je spíše delší, rovný, bedra silná, mírně klenutá. Záď silná.

Ocas
Dlouhý a nesený v mírném oblouku. Přiměřeně silný a dobře osrstěný.

Hrudní končetiny
Silné, rovné, ramena dobře přiložena k trupu. S pevnými kostmi, rovné. Dobře osvalené plece poskytující hrudníku šíři, lehce šikmo uložené. Lokty dobře usazené, nesmí se vytáčet ven ani dovnitř. Dobře osvalené předloktí.
Tlapy: přiměřeně velké, okrouhlé, nenatáčejí se dovnitř ani ven. Prsty sevřené a klenuté, se silnými ohnutými drápy.

Pánevní končetiny
Silné, dobře osvalené dlouhými svaly. Svalnaté lýtko i stehno. Hlezna dobře nízko posazená, nejsou vbočená ani vybočená.
Tlapy: přiměřeně velké, okrouhlé, nenatáčejí se dovnitř ani ven. Prsty sevřené a klenuté, se silnými ohnutými drápy.

Osrstění
Hrubé a tvrdé na celém trupu, končetinách a hlavě. Zvlášť tvrdá a dlouhá nad očima a na spodní čelisti.

Barva srsti
Uznávané barvy jsou šedá, žíhaná, červená, černá, čistě bílá, jelení a jiné barvy, které se objevují u deerhounda.

Způsob chůze
Lehká, aktivní.

Vady
Každá odchylka od výše uvedených bodů musí být posuzována jako vada a její hodnocení má být v přesném poměru se stupněm odchylky.

Těžké vady
Příliš těžká nebo lehká hlava, příliš vyklenuté čelo, velké a ploše zavěšené ucho, krátký krk, silný lalok; příliš úzký nebo široký hrudník, pronesený, sedlovitý nebo příliš rovný hřbet, křivé hrudní končetiny, přeúhlené nadprstí, vybočené nebo vytočené tlapky, rozevřené prsty, příliš zatočený ocas. Slabá pánevní končetina a celkový nedostatek osvalení, příliš krátký trup, růžově nebo játrově zbarvené víčko, jiná než černá barva na pyscích a nose. Příliš světlé oko.

Poznámka
Psi musí mít dvě očividně normálně vyvinutá a plně v šourku sestouplá varlata.

Srst a barva srsti
Na těle, končetinách a na hlavě je srst drsná a tvrdá, delší a zvlášť tvrdá je srst nad očima a na spodní čelisti. Přípustnými barvami u irského vlkodava je barva šedá, žíhaná, červená, černá, čistě bílá, plavá nebo jiné barvy, které jsou přípustné u deerhounda.

Povaha
Irský vlkodav je pes vyrovnané povahy, je rozvážný, mírný a přátelský. Je také velmi společenský a přizpůsobivý.

Společenská charakteristika
Svému pánovi je tento pes velmi oddaný a miluje i celou jeho rodinu. Při správné výchově se z něj stává dokonalý společník člověka, který se dokáže přizpůsobit každému prostředí. K cizím lidem se chová také dobrosrdečně. S cizími psy nevyhledává konflikt, nebývá původcem rvaček. K ostatním domácím zvířatům se chová velmi ohleduplně, a nebývají s ním žádné problémy.

Vztah k dětem
K dětem se tento pes i přes svou mohutnost chová velmi citlivě a jemně. Divočením dětí se nenechá vyprovokovat k útoku, a pokud mu jejich počínání vadí, raději odejde. Dětem je však nutné vysvětlit, že pes potřebuje svůj ničím nerušený klid, a že jej musí nechat odpočívat.

Výchova
Výchovu je nutné začít v nejútlejším věku psa, protože později již není výchova tohoto obrovského psa snadná. Nevychovaný irský vlkodav se stává paličatým, a je pak svému pánovi i okolí spíše na obtíž než pro radost. Důsledný výcvik poslušnosti je dobrým předpokladem, aby se z irského vlkodava stal poslušný a neodolatelný společník. Tento pes se rád učí, a cviky poslušnosti zvládá dobře a poměrně rychle. Výcvik vyžaduje nejen důslednost, ale také citlivost a laskavé vedení. V žádném případě není vhodné u tohoto psa rozvíjet agresivitu, pozná sám,kdy je potřeba zaútočit. Ačkoliv vlkodav není přímo pracovním psem, je schopen absolvovat i náročnější výcvik.

Držení
Nejvhodnějším prostředím pro irského vlkodava je rodinný domek se zahradou. Protože je dobře chráněn před nepříznivým počasím svou hrubou srstí, je možné jej celoročně chovat i v kotci. Musí však zde mít zateplenou boudu, kde se může schovat před deštěm nebo mrazem. Kotec by však měl být umístěn tak, aby měl pes stálý kontakt se svým pánem a se členy rodiny. Chovat jej však lze, za určitých předpokladů, i v městském bytě. Velikost pelíšku je však nutné přizpůsobit velikosti dospělého psa tak, aby se v něm mohl pohodlně natáhnout.

Pracovní využití
Toto plemeno se nijak pracovně nevyužívá, je vhodný spíše ke sportovnímu využití a relaxaci.

Pohyb
Irský vlkodav potřebuje mnoho pohybu. I v případě, že má pes volný pohyb na zahradě, je potřeba umožnit mu několikrát denně pravidelné vycházky. Jedna z vycházek by měla být delší, alespoň dvouhodinová, aby se pes mohl dostatečně vyběhat ve volné přírodě. Udržovat v kondici jej můžete také účastí v některém ze psích sportů.